માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી

માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિકના નિયમો સમજાવવામાં આવ્યા.

માતૃ-પિતૃ વંદના કાર્યક્રમ

લક્ષ્ય પ્રેરણા ડિવાઇન ફાઉન્ડેશન દ્વારા માતૃ-પિતૃ વંદના કાર્યક્રમ ધો-9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજવામાં આવ્યો.

આરતી સ્પર્ધા

અલુણા નિમિત્તે આયોજીત આરતી સ્પર્ધા 

યોગા દિવસ

તા-૨૧ જૂને- આંતરરાષ્ટીય યોગા દિવસની ઉજવણી

વૃક્ષારોપણ

પર્યાવરણ બચાવો નિમિત્તે ઇકો ક્લબ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ યોજાયો.

મેંહદી સ્પર્ધા

અલુણા નિમિત્તે મેંહદી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત શાળામાં ધો-9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓએ વર્ગવાર કૃતિ શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર કરી હતી. જેની સ્પર્ધા રાખવામાં આવી હતી. અને વિજેતા કૃતિઓને ઇનામ આપવામાં આવ્યા હતા. અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે બેસ્ટ ડ્રેસ, એકશન સ્પર્ધા રાખવામાં આવી હતી જેમાં પણ વિજેતા કૃતિઓને ઇનામ આપવામાં આવ્યા હતા.

બાળ સુરક્ષા અને સલામતી

DEO તથા સરકારશ્રીની સુચના મુજબ શાળામાં બાળકોની સુરક્ષા અને સલામતી માટે શિક્ષકોને સેમીનાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની વર્તણૂક અને તેમને મૂંઝવતા પ્રશ્નો કયા હોઇ શકે તેનું નિરાકરણ કઇ રીતે કરવું તથા તેમના પૌષ્ટિક આહાર બાબતે તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતું. 

 

વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમ

પરિવર્તન વ્યસનમુક્તિ અને પુન:સ્થાપન કેન્દ્ર, ચોક બજાર સુરત આયોજીત માધ્યમિક અને ઉ.મા. વિભાગનાં શાળાનાં 250 વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં શાળાનાં પ્રાર્થનાખંડમાં “વ્યસનમુક્તિ” સમજ આપવામાં આવી. વિડિયો-ઓડિયો પ્રેઝંટેશન અને જરૂરી પેમ્પલેટ સાથે પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર મનિષાબેન , પ્રોગ્રામ ઓફિસર વિનયભાઇએ સુંદર સમજ અને પ્રશ્ર્નોત્તરી રાઉન્ડમાં વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યાં. પ્રોગ્રામ કાઉન્સેલર સુનિતાબેન તથા ફાલ્ગુનીબેન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે રહીને પ્રશ્નોના ઉકેલ આપવામાં આવ્યા. પરિવર્તન સંસ્થા 12 વર્ષથી સામાજીક ઉત્થાનનાં પ્રયત્નો કરે છે.

Parent metting

અમારી શાળાના ધો-9 થી 12 ના તમામ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓની મીટિંગ આ સત્રમાં કરવામાં આવી હતી. જેમાં ધો-9 -10 ના વાલીઓને સેમીસ્ટર સિસ્ટમ રદ થતા નિયમોમાં જે ફેરફાર થયા તેની જાણકારી અને  FA, SA તથા આંતરિક મુલ્યાંકન ના નિયમોની વિગતવાર માહિતી વિષય શિક્ષકો દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

             ધો-11-12 સાયન્સના વાલીઓને સેમીસ્ટર સિસ્ટમ રદ થતા નિયમોમાં જે ફેરફાર થયા તેની જાણકારી અને તમામ વિષય શિક્ષકો દ્વારા પોતે પોતાના તાસ દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓને MCQ 1 માર્કના તથા 2,3,4 માર્કના સવાલો કેવી રીતે તૈયારી કરવી તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતું. અભ્યાસમાં વાલીઓ વિદ્યાર્થીને કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ શકે તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતું.

              ધો-11-12 સામાન્યપ્રવાહ ના વાલીઓને અભ્યાસમાં વાલીઓ વિદ્યાર્થીને કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ શકે તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતું. તમામ વિષય શિક્ષકો દ્વારા પોતે પોતાના તાસ દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓને MCQ 1 માર્કના તથા 2,3,4 માર્કના સવાલો કેવી રીતે તૈયારી કરવી તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યુ હતું.